by Biblioteka .

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobolicach:
* poniedziałek godz. 15:30- dzieci w wieku 4-5 lat (przedszkole),
* wtorek godz. 15:30- dzieci w wieku 6-7 lat (zerówka),
* piątek godz.15:00- dzieci w wieku 8-10 lat (szkoła podstawowa- klasy I-III).