by Biblioteka .

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach od kwietnia do końca listopada 2018 roku realizuje projekt pn. „Kontynuacja bliskich spotkań z książką i biblioteką” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach którego zakupiono materiały promocyjne.

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.