„Czytam sobie w bibliotece”

by Biblioteka .

W ramach cyklu spotkań „Czytam sobie w bibliotece” odwiedziły nas dzisiaj dzieci z biblioteki SP w Bobolicach. Celem spotkania była prezentacja nowości wydawniczych dostępnych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobolicach, zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Bliskie spotkania z książką i biblioteką dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.