Działaj Lokalnie

by Piotr .

27 kwietnia w Restauracji „Lalka” w Koszalinie odbyło się uroczyste podsumowanie programu grantowego „Działaj Lokalnie VII” zorganizowane przez przedstawicieli Fundacji „Nauka dla Środowiska”. Nasz projekt pn. „Czas na młodzież – realizuj swoje marzenia – warsztaty dziennikarskie” skierowany do gimnazjalistów zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków fundacji był dobrym przedsięwzięciem i niezwykłym doświadczeniem nie tylko dla uczestników, ale również dla osób prowadzących zajęcia. Każdy z grantobiorców otrzymał pamiątkową tabliczkę, która przedstawia ideę projektu.

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy.