Dzień Bezpiecznego Internetu

by Biblioteka .

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach włączyła się w organizację akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu”, który obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku wszystkie działania podejmowane w ramach DBI były realizowane pod hasłem „Lepszy Internet zależy od Ciebie!”.

W bibliotece podczas ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia dla dwóch grup wiekowych. Pierwsze warsztaty odbyły się 9 lutego dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Uczestnicy po obejrzeniu trzech filmików dotyczących bezpieczeństwa w sieci mieli za zadanie stworzyć kodeks zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Świetnie sobie poradzili z tym zadaniem. Kolejnym punktem zajęć było stworzenie definicji „cyberprzemocy” i wypisanie przykładów tego zjawiska. Na zakończenie zajęć na uczniów czekały ćwiczenia dotyczące sposobów reagowania w sytuacji zagrożenia prywatności online , które musieli wykonać w grupach. Młodzież zapoznała się również ze stronami internetowymi, z których mogą bezpiecznie korzystać.
Kolejne zajęcia zostały przeprowadzone 11 lutego dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Dla młodszych uczestników przygotowane zostały bajki, które przedstawiały problemy tj. Internet zawsze pamięta twoje błędy z przeszłości, prześladowanie w Internecie, wyłudzanie danych osobistych i informacji majątkowych. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w dyskusji o tym jakie korzyści, ale również jakie zagrożenia wynikają z korzystania z Internetu.
W związku z dużym zainteresowaniem akcją postanowiłyśmy poszerzyć nasze działania. Po zimowym wypoczynku do biblioteki zawitały kolejne grupy uczestników ze Szkoły Podstawowej w Bobolicach wraz z wychowawcami: klasa IVa, Va oraz dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej.
Warsztaty miały na celu pokazanie młodym ludziom, że większość decyzji, które podejmują w wirtualnym świecie mogą mieć potem wpływ na ich prawdziwe życie. Mamy nadzieję, że dzieci i młodzież będą w racjonalny sposób korzystać z zasobów internetowych i zastanowią się nad problemem uzależnienia od życia w sieci.
W zajęciach wzięło udział 105 uczestników.

Zobacz fotorelację