Filia w Dargini

Dargiń to miejscowość, w której mieści się jedyna Filia Biblioteki Publicznej w Bobolicach.w czasach powojennych jedynym szeroko dostępnym i bezpłatnym miejscem do bogacenia swojej wiedzy i podnoszenia poziomu kulturalnego była biblioteka.Biblioteka w Dargini została również założona w 1949 roku i początkowo jako Biblioteka Gromadzkiej Rady Narodowej mieściła się w Krępie, a następnie w dwuizbowym lokalu w Dargini. Bibliotekarką do 1966 r była pani Teresa Kowalska. W 1974 roku z powodu remontu budynku bibliotekę przeniesiono do małego lokalu zastępczego. Pod koniec lat 70-tych biblioteka w Dargini została Filią Biblioteki Publicznej w Bobolicach. W 1977 roku otrzymała nowy lokal, składający się z czterech pomieszczeń; czytelni, wypożyczalni dla dzieci, wypożyczalni dla dorosłych i magazynu. W czytelni organizowano okazjonalne wystawy , pogadanki, duży nacisk kładziono na prace kulturalno-oświatowe. Niestety biblioteka przeżywała wzloty i upadki. Często zmieniali się pracownicy, czynna była tylko kilka  godzin w tygodniu, myślano nawet o zlikwidowaniu placówki. Dzięki władzom lokalnym i wiernym czytelnikom, którzy przez wiele lat korzystają ze zbiorów nadal ona funkcjonuje. Pracownicy biblioteki starali się dbać nie tylko o wzrost ilości książek, ale również o ich jakość i przydatność poznawczą, dlatego konieczne jest stałe uzupełnianie księgozbioru o nowości wydawnicze.Filia ze swoimi czytelnikami bierze udział w upowszechnianiu czytelnictwa oraz pracy kulturalno-oświatowej na rzecz środowiska.W 202 roku  Filia zyskała pomieszczenia w nowej szkole w Dargini. Filia zorganizowana jest w odrębnym skrzydle budynku ze swobodnym wejściem z zewnątrz, aby mieszkańcy w godzinach pracy szkoły oraz popołudniowych mieli swobodny dostęp do „źródła wiedzy”.Diametralnie zmieniły się warunki pracy. Z małych pomieszczeń , gdzie trzeba było palić w piecach, bez komputerów – do dwóch nowocześnie urządzonych jasnych i ogrzewanych pomieszczeń.Bibliotekarka pracuje na cały etat, wzrasta więc stopniowo liczba czytelników, wypożyczeń oraz różnorodność form pracy z czytelnikiem.Filia wzbogaciła się o komputer, laptopa, urządzenie wielofunkcyjne. Księgozbiór został wprowadzony do bazy komputerowej, co ułatwiło pracę biblioteki, a czytelnikom umożliwia szybsze wyszukiwanie potrzebnych informacji.Czytelnicy filii ze względów technicznych mają jeszcze utrudniony dostęp do internetu.Kontynuowana jest praca z dziećmi, lekcje, spotkania biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne, wystawy. Organizowane są akcje letnie i zimowe, pracownica z czytelnikami systematycznie uczestniczy w akcjach społecznych np. „Cała Polska czyta dzieciom” . Zainteresowaniem cieszą się zajęcia , gdzie centralnym punktem jest książka, traktowana nie tylko jako źródło wiedzy i informacji, ale także inspiracji. Księgozbiór uzupełniany jest systematycznie. Wśród czytelników przeważa młodzież do 15 lat oraz czytelnicy bezrobotni i osoby uzupełniające wykształcenie. Ofertę działań bibliotecznych poszerza się o spotkania  z ciekawymi ludźmi, zajęcia biblioterapeutyczne, imprezy literackie itp.