„Ilustrowane Kalendarium Bobolic”

by Biblioteka .

„Ilustrowane Kalendarium Bobolic” zostało wydane przez Towarzystwo Ekologiczno – Kulturalne w Bobolicach z okazji 680 – lecia Bobolic w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego przez Gminę Bobolice.  Autorami opracowania są członkowie Towarzystwa Anna Malazdra i Janusz Koczkodaj.