Książka – moja Arkadia”

by Biblioteka .

W Dargini rozpoczął się program edukacyjno-profilaktyczny „Książka – moja Arkadia”.
W poniedziałek w ramach projektu klasa VII i VIII wraz z wychowawczynią zapoznała się z książkami poruszającymi problemy młodzieży. Następnie w środę uczestnicy programu na lekcji informatyki pod okiem z pani Dyrektor Anity Jasińskiej 

wykonali plakaty profilaktyczne. Na podsumowanie zajęć przypomnieli sobie dekalog przyjaźni i wykonali gazetkę ścienną pn: KSIĄŻKA- TAK; NAŁOGI –NIE.
Program jest dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.