Informacje ogólne

Pracownicy biblioteki:

mgr Monika Żemojtel- Dyrektor

Paulina Neumann-bibliotekarz

mgr Sylwia Czarnecka- młodszy bibliotekarz

Filia w Dargini

mgr Anna Sagan-kustosz