„Ocalić od zapomnienia (…)”

by Biblioteka .

Towarzystwo Ekologiczno-Kulturalne w Bobolicach przekazało Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobolicach materiały dotyczące historii Bobolic. Są to odczyty na płycie CD dr hab. Prof. UAM w Poznaniu, Katedra Prahistorii, Michała Pawleta – „Ziemia Bobolicka w świetle badań archeologicznych” oraz mgr Bronisława Malinowskiego – „Historia powiatu Bobolickiego”. Serdecznie zapraszamy miłośników historii naszej małej bobolickiej ojczyzny do Biblioteki.

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.