Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

by Biblioteka .

W piątek 29.09.2017 r. w Bibliotece odbyły się zajęcia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Zaprezentowane zostały nowości wydawnicze zakupione dla dzieci i młodzieży, twórczość Joanny Porazińskiej w 135 rocznicę jej urodzin oraz test szybkiego czytania dla sprawdzenia samego siebie.