Punkty Biblioteczne

Punkt biblioteczny przy świetlicy wiejskiej w Poroście – pani Elżbieta Babirecka

Punkt biblioteczny przy świetlicy wiejskiej w Goździe – pani Edyta Neumann