Zajęcia czytelnicze w Drzewianach

by Biblioteka .

10 czerwca 2016 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Drzewianach uczestniczyli   w zajęciach czytelniczych,  które składały się z trzech bloków tematycznych.

Pierwsza część dotyczyła prasy dziecięcej. Na początku uczniowie mieli za zadanie podać różnicę między czasopismem a gazetą, wymienić najpopularniejsze gazety dla dzieci oraz zastanowić się  jakie informacje możemy znaleźć w takich czasopismach. Następnie  musieli rozróżnić, które czasopisma są przeznaczone dla dorosłych, a które dla dzieci.

Kolejna część dotyczyła pór roku. Odbyła się pogadanka na temat charakterystycznych cech każdej z pór roku. Na uczniów czekały również zagadki, z którymi doskonale sobie poradzili.

Ostatni blok tematyczny dotyczył legend bobolickich.  Dzieci zapoznały się z treścią legendy  „O tym, jak diabeł w skórzanym mieszku nazwę Bobolicom wywrzeszczał”. Kolejnym punktem zajęć było rozwiązanie krzyżówki sprawdzającej znajomość treści poznanej legendy. Uczniowie obejrzeli również ilustracje przedstawiające Bobolice dawniej i dziś, dowiedzieli się jak na przestrzeni lat miasteczko się rozwijało.

Zajęcia zakończyły się wspólną zabawą przy muzyce.Zobacz fotorelację